Projekty na kterých se podílíme

Pomáhejme si navzájem - integrace bez negace

Cílem je zviditelnit a zjednodušit komunikaci a vyhledávání služeb poskytovaných osobami s postižením (chráněné dílny apod.) tak, aby je mohli ve větší míře využívat všichni. Často se rozmýšlíme, zda využijeme komerční službu pro kopírování, tisk diplomek či bakalářek, výrobu reklamních předmětů nebo službu chráněných dílen. Problémem však je tyto služby najít, protože jejich propagace je často nedostatečná. Cílem je vytvořit přehlednou webovou stránku a propagovat ji.

Více informací o projektu Web CHRÁNĚNÉ DÍLNY OZP
Naše školení SmartUp

Sportujeme ve Strašnicích

Sportujeme ve Strašnicích je aktivita, se kterou jsme začali před dvěma lety. Cílem je zapojit obyvatelé Strašnic do volnočasových aktivit, které nevyžadují žádné finanční přispění a využívají veřejné prostory (víceúčelová hřiště apod.). Osvědčilo se nám vytvoření facebookové stránky, kde se flexibilně domlouváme s členy na termínech zejména basketbalových "session":-) Tato stránka je místem, kde se mohou všichni členové domlouvat i na dalších aktivitách a být v kontaktu s dalšími lidmi s podobnými zájmy.

Počet členů není omezen a fantazii se meze nekladou. Pokud chcete sportovat a chybí vám další spoluhráči, rádi vás mezi sebou přivítáme, ať už prostřednictvím facebookové skupiny nebo našeho e-mailu info@volnocasovkysport.cz.

Skupina na Facebooku